aklystė

aklỹstė sf. (2) 1. aklybė, aklumas, apakimas: Didžiausia nelaimė – aklỹstė Pšl. Verksmas daro tik aklỹstę J. 2. PK164 dvasinis apakimas: Tai buvo mano ir tavo aklystė Brs. O kaip stebuklinga aklỹstė širdies manos DK129.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aklystė — aklỹstė dkt. Didžiáusia neláimė – aklỹstė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aklysta — aklystà sf. (2) žr. aklystė: 1. J Jau jei neduoda Dievas antros mergaitės (antro vaiko – mergaitės), tai motkai tik aklystà (apanka, pakvaišta nuo darbų) dz. 2. Mž452 Tave ištiks ... aklysta ir durnysta širdies BB5Moz28,29. Toj aklystoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alkanystė — alkanỹstė sf. (2) alkanumas, badas: Alkanỹstė ir aklystė spaudžia Ml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkurtimas — apkurtìmas sm. (2) K → 1 apkursti 1: Svogūnų sultys gerai gydo apkurtimą persišaldžius rš. | prk.: Ale bėda, dideliai dejuotina, tas dvasiškas apkurtimas, nekalbėjimas ir aklystė MšK. kurtimas; apkurtimas; užkurtimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaistėjimas — sm. (1) → 1 išvaistėti: O kaip stebuklinga aklystė širdes manos, jog po teip dažnam ir maloningam ižvaistėjimui per negalę vėl tikrai žuvo DK142 143. Ant ižvaistėjimo tad to pikto tesi tas mokslas DK116. vaistėjimas; išvaistėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tolyniu — tolỹniu adv. žr. tolyniui: 1. Paeinu tolỹniu, sutinku jau šūvį JD410. Vesk žirgelį stainelė[n], eik, tatušis, tolyniu LTR(Brž). | prk.: Putlumą iž širdes tolyniu ižtremtumbime DP583. 2. O tikrai jau aklystė tavo kuo tolyniu, tuo daugiaus bus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.